BÁT GABBRA ( BÁT SỌ NGƯỜI )

Bát Gabbra hay còn được gọi là “cúng lư pháp khí”, thường dùng để cúng dường. “Ca Ba Lạp” dịch từ âm tiếng Phạn, nghĩa là “giữ gìn niềm vui”, tượng trưng cho “đại bi” và “tính không”.

 

 

Chiếc bát đặc biệt ở chỗ, nó được làm từ…xương đầu của người tu hành, là một loại pháp khí rất thường dùng trong Phật giáo Tạng truyền. Gabbra ( Bát sọ người) được các nhà tu hành sử dụng khi thực hiện nghi thức quán đỉnh trong phép tu Vô thượng Du già mật tục của Phật giáo Tạng truyền; và cũng là vật cúng, bát ăn hoặc bát dùng để tế tự của đa số thần linh Kim Cương thừa.

 

 

Theo các ghi chép để lại, chiếc bát Gabbra ( Bát sọ người) được làm đa phần theo lời trăng trối của các bậc cao tăng khi còn sống, muốn dùng chính đầu lâu của mình sau khi chết đi để chế thành. Là một trong 3 loại pháp khí lớn, bát Gabbra ( Bát sọ người) đại diện cho “ý”- tư tưởng được tịnh hóa, nếu được thần hay người khác nhau cầm thì cũng mang những ý nghĩa khác nhau.

 

 

Rất nhiều thần tướng phẫn nộ dùng tay trái – tức “trí tuệ”- cầm bát Gabbra ( Bát sọ người)đặt trước ngực, còn tay phải – tức “phương tiện” – cầm những pháp khí khác như chày kim cương, đao búa đặt trên bát để phối hợp, mang ý nghĩa kết hợp giữa phương tiện và trí tuệ.

 

 

Còn nếu bát Gabbra ( Bát sọ người) là pháp khí của thần ôn hòa thì lại có ý nghĩa là một “ốc biển lớn” chứa đựng thuốc men, hoa quả, châu báu…với ý nghĩa mang cát tường đến với chúng sinh. Nhưng nếu bát Gabbra ( Bát sọ người) là pháp khí dùng khi đi khất thực hoặc bát ăn cơm của người tu hành khổ hạnh thì nó lại thể hiện sự từ bi của Phật tính, tượng trưng cho những thể nghiệm đối với sinh mệnh ngắn ngủi vô thường của con người trong vòng tử sinh, ly biệt…

 

 

Bát Gabbra ( Bát sọ người)còn đại diện cho sự tinh khiết của "ý" , có thể khắc chế những chướng ngại hữu hình hoặc vô hình, tượng trưng cho một loại năng lực Giác Ngộ có thể vượt qua luật sinh tử.

TAGS :

bát sọ người, pháo khí mật tông, sọ người

235 Bình luận

 1. 1

  555

 2. 1

  555

 3. 1

  555

 4. 1

  555

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: