CHÂN ĐÈN BƠ CÚNG PHẬT

Còn hàng

4.999.000₫ 6.999.000₫

CHÂN ĐÈN BƠ CÚNG PHẬT    THÔNG TIN SẢN PHẨM :   Tên sản phẩm : Chân Đèn Bơ Cú...

CHÂN ĐÈN BƠ CÚNG PHẬT 

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM :

 

Tên sản phẩm : Chân Đèn Bơ Cúng Phật 

Mã sản phẩm : TD 151

Chất liệu : đồng mạ bạc

Giá : 4.999.000 / 1 Cái 

Kích thước : cao 29 cm ; đường kính 20 cm ; đường kính đáy 11,5 cm 

Trọng lượng : 2,4 kg / 1 cái                            

Quy trình sản xuất : Handmade(thủ công) 

Phong cách : Tâm Linh  Phật giáo Nepal / Tây Tạng

Ý NGHĨA :

 

 

 Cúng dường đèn bơ là cúng dường mãnh liệt nhất bởi lẽ ánh sáng của chúng tượng trưng cho trí tuệ. Ngay khi ngọn đèn xua tan bóng tối, án­h sáng của ngọn đèn biểu hiện sự tan biến của bóng tối vô minh và chứng đắc trí tuệ sáng suốt của Phật. Dâng cúng đèn là cúng dường tánh thấy lên mắt Phật. Vì mắt Phật là mắt trí tuệ, nên chúng không có sự đối nghịch của sáng hay tối. Mắt thường của chúng ta, dù sao đi nữa vẫn bị che lấp bởi bóng tối của hai bất tịnh – Một bất tịnh thô là cảm xúc phiền não (ngã chấp) và một bất tịnh vi tế là sở tri chướng (pháp chấp). Phật không có tâm mong cầu đối với mọi món dâng cúng, nhưng chúng ta cúng dường để tích lũy công đức và trí tuệ cho chính mình.

 

Nhờ năng lực của tích lũy này, chúng ta có thể loại trừ mọi bất toàn của đôi mắt vô minh của mình và đạt đến tuệ nhãn toàn giác của Phật. Khi chúng ta cúng dường ánh sáng, kết quả của nó là sự chứng ngộ trí tuệ Tịnh quang trong đời này; xóa sạch tâm phân biệt, dẹp tan sự rối loạn và nhận ra Tịnh quang trong cõi bardo; và tăng trưởng trí tuệ trong mỗi đời sống cho đến khi đạt được giác ngộ. Đèn bơ cũng được cúng dường và hồi hướng cho người chết để dẫn họ đi trong bardo bởi ánh sáng trí tuệ. Chúng ta cũng cầu nguyện rằng ánh sáng này sẽ soi đường cho toàn thể chúng sanh trong sáu cõi, tịnh hóa mọi che chướng của họ để họ có thể đánh thức tuệ giác chân thật của chính mình. Với niềm tin và lòng sùng kính chân thành, hãy quán tưởng rằng vô số thiên nữ cúng dường sẽ dâng cúng vô lượng ánh sáng đến toàn thể chư Phật, Bồ tát và Thánh chúng.

Chúng ta có thể đọc tụng bài cúng đèn trong tuyển tập các bài Cầu nguyện cúng dường. Theo truyền thống Phật giáo Kim cang thừa, chúng ta tích lũy công đức để tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi trước mắt như sức khỏe, giàu sang và trường thọ và sâu xa hơn là hiển lộ bản tánh trí tuệ của chính chúng ta. Bài kệ Cúng Dường Đèn Bơ Tôn Giả Atisa Mong cho: Chén đựng đèn bơ này trở nên to lớn như chu vi của ba ngàn thế giới! Tim đèn trở thành to lớn như núi chúa Tu Di! Thứ bơ trong lành này bao la như biển cả bốn phương! Hàng trăm triệu ngọn đèn bơ xuất hiện trước mặt mỗi đức Thế tôn! Nhờ thứ ánh sáng này xóa tan đi sự u tối của vô minh trong luân hồi từ cõi trời cao nhất đến địa ngục A tỳ, Nguyện cầu tất cả cõi Tịnh độ của chư Phật và Bồ Tác trong mười phương biểu hiện ra trước mắt con sáng rỡ! OM VAJRA A LOKE AH HUNG EMAHO Con xin thực hành cúng dường những ngọn đèn bơ tuyệt hảo và vô thượng này Đến hàng ngàn vị Phật trong hiền kiếp này và các vị Phật khác Đến các vị thầy (lama), các vị bổn tôn (yidam), các vị hộ pháp và đến pháp hội các vị thánh giả trong cõi mandala của các thế giới trong mười phương vũ trụ.

 

Nguyện cầu tất cả chúng sanh, thẩy đều là cha con và mẹ con Thực sự thâm nhập được cõi tịnh độ của chư Phật trong tất cả sinh mạng và nơi chốn đầu thai trong kiếp sau Và trở thành không tách rời với đức Phật A Di Đà người bảo hộ chúng sanh! Bằng sức mạnh của chân lý từ các pháp hội các vị thánh giả, của Tam bảo và Tam Gốc (Lama, Yidam, Hộ Pháp), Xin ban phước lành và gia hộ cho lời nguyện này nhanh chóng thành tựu! TADYATHA PANCHA DRIYA AVA BODHA NAYE SVAHA Lời cầu nguyện này, được biên soạn bởi Thánh giả Atisha, được biết đến như lời cầu nguyện được mười tám vị lopon đồng thanh đọc tụng trong các tu viện. Đèn bơ trở thành nguồn sáng của năm thứ ánh sáng trí huệ vô thủy vô chung. OM AH HUNG Trên một hoa sen và đĩa mặt trăng, từ các chữ OM và DHI Xuất hiện 108 các thiên nữ cúng dường đèn Cùng các thứ y phục và trang sức lộng lẫy.

Mỗi một vị cầm một ngọn đèn bơ trong lòng bàn tay Mỗi ngọn đèn lại hiện ra vô số vô biên những thiên nữ khác, không hề khác chi với những thiên nữ ban đầu. Họ cúng dường đèn bơ không ngừng nghỉ Tới vô số pháp hội các vị Bồ Tác, thánh giả hiền hòa và phẫn nộ Trong tất cả Phật độ cùng khắp hư không. Bằng công đức cúng dường những ngọn đèn bơ này Nguyện tất cả những lầm lỡ và sa đọa của chúng sanh sáu cõi, Trước nhất là của (tên của người quá vãng) và những ân nhân trong cuộc sống, được thanh tịnh! Mong cho mọi tri kiến và chướng duyên được tẩy trừ! Mong cho mọi bất thiện nghiệp, những hành động tổn hại và những lỗi lầm được thanh tịnh! Mong cho ba cõi luân hồi rốt không một bóng người! Mong cho ba thân đạo quả (Pháp thân, Báo thân, Hóa thân) được viên thành! Cho đến khi cõi luân hồi sạch không, xin hãy ban cho chúng con năng lực (từ chư Phật) và sự thành tựu (giác ngộ)!

 

 

LIÊN HỆ :

Hotline : 0966326796

Website: tinhdelien.com

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIAO HÀNG NHANH

Sản phẩm liên quan